Centrifuges

      

alfa Laval 114 separator.

Alfa Laval

 • Model
  114E
 • Year
  1975
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 2.500,00
      

ALFA LAVAL A19

Alfa Laval

 • Model
  A19
 • Year
  1979
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 1500,00 cadauno
      

ALFA LAVAL DRMPX 610 HGD 34C 50 separator

Alfa Laval

 • Model
  DRMPX 610 HGD 34C 50
 • Year
  1995
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 47.000,00
      

alfa laval FL118EM separator

Alfa Laval

 • Model
  ALFA LAVAL FL118 EM
 • Year
  1975
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 3.500,00
      

ALFA LAVAL FOPX609 separator

Alfa Laval

 • Model
  FOPX609
 • Year
  1985
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 24.000,00
      

ALFA LAVAL MAB206 separator

Alfa Laval

 • Model
  MAB 206 S 24 50
 • Year
  1995
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 12.000,00
      

ALFA LAVAL MMPX404

Alfa Laval

 • Model
  MMPX404
 • Year
  1998
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 17.000,00
      

ALFA LAVAL MRPX413

Alfa Laval

 • Model
  MRPX413
 • Year
  -
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 18.000,00
      

ALFA LAVAL NX14

Alfa Laval

 • Model
  NX14
 • Year
  1978
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 50.000,00
      

ALFA LAVAL NX309 decanter

Alfa Laval

 • Model
  Nx 309
 • Year
  1998
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 15.000,00
      

ALFA LAVAL decanter NX309

Alfa Laval

 • Model
  Nx 309
 • Year
  1990
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 14.000,00
      

ALFA LAVAL NX14

Alfa Laval

 • Model
  NX14
 • Year
  -
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 25.000,00
      

ALFA LAVAL NX314 decanter

Alfa Laval

 • Model
  NX314 B11
 • Year
  -
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 15.000,00
      

ALFA LAVAL NX314 decanter

Alfa Laval

 • Model
  NX314 B11
 • Year
  -
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 15.000,00
      

ALFA LAVAL NX314 decanter

Alfa Laval

 • Model
  UVNX314 B11
 • Year
  1979
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 15.000,00