Centrifuges

      

ALFA LAVAL NX14

Alfa Laval

 • Model
  NX14
 • Year
  1978
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 50.000,00
      

ALFA LAVAL NX309 decanter

Alfa Laval

 • Model
  Nx 309
 • Year
  1998
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 15.000,00
      

ALFA LAVAL decanter NX309

Alfa Laval

 • Model
  Nx 309
 • Year
  1990
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 14.000,00
      

ALFA LAVAL NX14

Alfa Laval

 • Model
  NX14
 • Year
  -
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 25.000,00
      

Alfa Laval PX05 separator

Alfa Laval

 • Model
  TGT-24
 • Year
  2018
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 12.000,00
      

alfa laval 2.5kNm gear box

Altro

 • Model
  gear box 2.5 kNm
 • Year
  2018
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 9.000,00
      

Alfa Laval VNPX407 SGT 34 PX Separator / Disc stack centrifuge and Alfa Laval BRPX213

Alfa Laval

 • Model
  VNPX 407 SGT 34 PX
 • Year
  1997
 • Nation
  Romania
 • Price
  € 16.545,00
      

Alfa Laval WSPX 207TGP-74-50

Alfa Laval

 • Model
  WSPX 207TGP-74-50
 • Year
  1994
 • Nation
  Polonia
 • Price
  € 17.000,00
      

alfa laval Y2 decanter

Alfa Laval

 • Model
  Y2
 • Year
  2010
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 25.000,00
      

stainless steel conveyor.

Alfa Laval

 • Model
  COCLEA
 • Year
  1995
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 1.000,00
      

PIERALISI BABY2 decanter

Alfa Laval

 • Model
  Baby 2
 • Year
  2006
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 12.000,00
      

PIERALISI BABY2 decanter

Pieralisi

 • Model
  BABY 2
 • Year
  2010
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 13.000,00
      

Pieralisi decanter M2 HS

Pieralisi

 • Model
  M2 HS
 • Year
  2017
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 12.500,00
      

PIERALISI FP6002RS decanter

Pieralisi

 • Model
  FP6002RS
 • Year
  1990
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 25.000,00
      

Pieralisi GIANT2

Pieralisi

 • Model
  GIANT2
 • Year
  2004
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 60.000,00