Centrifuges

      

ALFA LAVAL A19

Alfa Laval

 • Model
  A19
 • Year
  1979
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 1500,00 cadauno
      

ALFA LAVAL MRPX413

Alfa Laval

 • Model
  MRPX413
 • Year
  -
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 18.000,00
      

ALFA LAVAL NX14

Alfa Laval

 • Model
  NX14
 • Year
  1978
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 50.000,00
      

ALFA LAVAL decanter NX309

Alfa Laval

 • Model
  Nx 309
 • Year
  1990
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 14.000,00
      

alfa laval NX418 decanter

Alfa Laval

 • Model
  NX418
 • Year
  1991
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 25.000,00
      

ALFA LAVAL NX716 decanter

Alfa Laval

 • Model
  Nx 716
 • Year
  1998
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 25.000,00
      

ALFA LAVAL PX09 separatore

Alfa Laval

 • Model
  PX09
 • Year
  1985
 • Nation
  Italia
 • Price
  su richiesta
      

ALFA LAVAL PX309 separator

Alfa Laval

 • Model
  Px 309
 • Year
  1995
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 18.000,00
      

alfa laval 2.5kNm gear box

Altro

 • Model
  gear box 2.5 kNm
 • Year
  2018
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 9.000,00
      

ALFA LAVAL VNPX407 chiarificatore

Alfa Laval

 • Model
  VNPX407 SGP-34
 • Year
  -
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 28.000,00
      

alfa laval Y2 decanter

Alfa Laval

 • Model
  Y2
 • Year
  2010
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 25.000,00
      

andrea

Alfa Laval

 • Model
  BRPX 417
 • Year
  1997
 • Nation
  Italia
 • Price
  su richiesta
      

Pieralisi 600Cp decanter

Pieralisi

 • Model
  Per succhi di frutta
 • Year
  1998
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 25.000,00
      

PIERALISI FP6002RS decanter

Pieralisi

 • Model
  FP pieralisi
 • Year
  2007
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 28.000,00
      

PIERALISI JUMBO 4 decanter

Pieralisi

 • Model
  Jumbo 4
 • Year
  1995
 • Nation
  Italia
 • Price
  € 50.000,00